TRUTHBRYGGAN

SAMTALSSERIEN TRUTHBRYGGAN

Under sommaren 2021 lanserar vi projektet "Truthbryggan"

Vi kommer att göra en samtalsserie på sex avsnitt som vi kallar Truthbryggan. Denna samtalsserie kommer att spelas in på en brygga i Maxmo skärgård. Samtalen kommer att handla om intressanta teman och lyfta fram Österbottningar som har något intressant och viktigt att berätta. Videorna kommer att publiceras på Youtube och på Ostroentre.fi:s  webbsida och spridas via sociala medier. De teman som kommer att tas upp handlar om resor och äventyr, sport, hobbyer, sjukdomar i ung ålder m.m.  

Möjligheter till produktsynlighet i samtalsserien Truthbryggan

Vill ni och ert företag vill vara delaktiga i förverkligandet av detta projekt som sponsorer? Vi berättar gärna mer om projektet samt om de teman som kommer att tas upp i filmerna. Här nedan har vi tre olika förslag för sponsring.

SPONSORERINGSFÖRSLAG 1

Ert företag nämns som sponsor och företagets logo visas i början av filmen. En länk till företagets webbsida sätts med där filmen publiceras.
PRIS: 300 € + moms per film

SPONSORERINGSFÖRSLAG 2

Produktplacering. Vi hämtar någon eller några produkter av er, dessa placeras ut i inspelningsmiljön så de får synlighet under intervjun. Produkten visas också då företaget nämns som sponsor i början av filmen.
PRIS: 500 € + moms per film

SPONSORERINGSFÖRSLAG 3

Reklamfilm (ca 20 sek). Då vi hämtar produkten som skall vara med i filmen spelar vi in material från ert företag. Detta klipps till en kort reklamfilm som visas i början då sponsorerna presenteras.
PRIS: Fråga offert
Exempel på produktplacering: 
Kläder: Intervjuaren och den intervjuade besöker er affär och väljer ut lämpliga kläder som vi har på oss under inspelningen.
Ätbara produkter: Vi bjuder deltagarna på era ätbara produkter, dessa presenteras också i mitten av filmen då vi bjuder på maten, som mellanspel till intervjun.
Inredningsdetaljer: Vi väljer tillsammans med er ut produkter som kommer att synas som inredningsdetaljer i inspelningsmiljön. 

Kontakta oss gärna för mer information! 
Maria, Camilla och Alexandra

 

Maria Norrlin-Asplund

maria@ostroentre.fi
050 5555 226

camilla rönnholm

camilla.ronnholm@gmail.com
050 3615 019

Alexandra Sippus-Baliukonienė

alexandra.sippus@gmail.com
040 773 3703