TRUTHBRYGGAN

SAMTALSSERIEN

Truthbryggan är en samtalsserie som spelas in på en brygga i Maxmo skärgård. Samtalen fokuserar på olika teman och lyfter fram Österbottningar som har något intressant och viktigt att berätta.

Under sommaren 2021 spelade  vi in två pilotavsnitt av Truthbryggan. Det första avsnittet  lanserades den 26.2 kl 11.00. 

I det första avsnittet möts två kvinnor som i ung ålder varit med om livshotande infarkter som förändrat och påverkat deras liv.  Här får vi höra deras historia och hur de gått vidare i livet.

I det andra samtalet, lanserades 5.3,  möts  två kvinnor, varav en är Burlesque performer och den andra utövar Bikinifitness, vilka likheter och skillnader kommer vi att hitta i samtalet mellan dessa kvinnor?  

AVSNITT 2 - PREMIÄR 5.3.2022 kl 11.00
Avsnitt 1 - Premiär 26.2.2022 kl 11.00

TRUTHBRYGGAN SOMMAREN 2022

Möjligheter till produktsynlighet i samtalsserien Truthbryggan

Vill ni och ert företag vill vara delaktiga i förverkligandet av #truthbryggan2022 som sponsorer? Vi berättar gärna mer om projektet samt om de teman som kommer att tas upp i filmerna. Här nedan har vi tre olika förslag för sponsring.

SPONSORERINGSFÖRSLAG 1

Ert företag nämns som sponsor och företagets logo visas i början av filmen. En länk till företagets webbsida sätts med där filmen publiceras.
PRIS: 300 € + moms per film

SPONSORERINGSFÖRSLAG 2

Produktplacering. Vi hämtar någon eller några produkter av er, dessa placeras ut i inspelningsmiljön så de får synlighet under intervjun. Produkten visas också då företaget nämns som sponsor i början av filmen.
PRIS: 500 € + moms per film

SPONSORERINGSFÖRSLAG 3

Reklamfilm (ca 20 sek). Då vi hämtar produkten som skall vara med i filmen spelar vi in material från ert företag. Detta klipps till en kort reklamfilm som visas i början då sponsorerna presenteras.
PRIS: Fråga offert
Exempel på produktplacering: 
Kläder: Intervjuaren och den intervjuade besöker er affär och väljer ut lämpliga kläder som vi har på oss under inspelningen.
Ätbara produkter: Vi bjuder deltagarna på era ätbara produkter, dessa presenteras också i mitten av filmen då vi bjuder på maten, som mellanspel till intervjun.
Inredningsdetaljer: Vi väljer tillsammans med er ut produkter som kommer att synas som inredningsdetaljer i inspelningsmiljön. 

Kontakta oss gärna för mer information! 
Maria, Camilla och Alexandra

 

Maria Norrlin-Asplund

maria@ostroentre.fi
050 5555 226

camilla rönnholm

camilla.ronnholm@gmail.com
050 3615 019

Alexandra Sippus-Baliukonienė

alexandra.sippus@gmail.com
040 773 3703