MS GIS – konsulttjänster inom geografisk information

GEOGRAFISK INFORMATION  VAD ANGÅR DET MIG?

Magnus Storsjö, Kristinestadsbo och grundare av ”MS GIS”, säger att det flesta tänker att ”geografisk information”, det angår inte mig, det berör väl bara andra? Men nej ,enligt Magnus är det här saker som angår oss alla! Alla kan någon gång ha behov av att ta del av antingen detaljerad eller enkel, stiliserad geografisk information i det dagliga livet. 

Magnus berättar mera: ”Jag har länge erbjudit upprätthållning av väg- och trafikdata i olika former åt olika kommuner; jag framställer kartor av olika slag, gör avståndsberäkningar, utför inventeringar av trafikmärken och byggnader, skapar och upprätthåller olika register, analyserar statistik när det gäller vägar och trafik (tex. beräkningar på vad snöplogningen kostar per år per väg och per invånare längs med den specifika vägen) etc. Men det här är det inte information bara kommuner har behov av, utan även privata företag och privatpersoner.”

”Är du tex. jordbrukare och har ett intresse av att hålla statistik över dina skogar och åkrar, att hålla reda på hur stor areal som odlats med vilka grödor, att räkna ut behovet av gödsel, eller om du behöver planera ditt jordbyggnadsprojekt och räkna ut hur mycket jordmassa som kommer att behövas för att göra din åker jämn – då är du i behov av den typen av geografisk information som jag kan erbjuda,” förklarar Magnus.

Magnus producerar alltså översikter och kartor över olika områden, i olika skalor, skräddarsytt enligt dina behov. Han jobbar också med analys av och statistik över geografisk information.

Behöver du tex. en översikt över ett dödsbos ägor och skogar, en karta över var råstenarna finns, en beräkning över totalarealen och hur området kan delas jämnt bland arvingarna?

Eller har du ny villaväg och tänker starta ett väglag? Då kanske du behöver en bra kartöversikt över området med beräkningar som kan ligga till grund för vägenheterna och vägavgifterna?

Företag inom turismbranschen behöver ofta grafiskt tilltalande, tydliga och klara kartor över områden och byggnader till trycksaker och informationsskyltar. Större företag, skolor och äldreboenden likaså. Det är viktigt att kunderna hittar rätt och att de hittar det de söker i området.

Magnus Storsjö kan hjälpa dig med allt det här och mycket mer! Han erbjuder också kurser i programvaror och föreläsningar om geografisk information och dess betydelse.

Magnus beskriver sig själv som snabb, smidig och flexibel. Han erbjuder personlig service, och ger dig en skräddarsydd offert enligt dina behov. Han har gedigen utbildning och erfarenhet inom kartografi, och är lokalt förankrad i Österbotten, vilket ger en fördel gentemot större aktörer i huvudstadstrakten. Men han kan också jobba med internationella projekt tack vare sina gedigna språkkunskaper i svenska, finska, engelska, tyska, franska, samt grunderna i estniska, ryska, spanska och italienska.

www.magnus.storsjo.fi/msgis

Email: magnus@storsjo.fi

Phone: +358 40 7605825

Kristinestad, Finland

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *