VI SKÖTER SOFTA I ÖSTERBOTTEN (AND BEYOND)

BLB designar, utvecklar, underhåller och driver komplexa, skräddarsydda mjukvaruverktyg och appar som hjälper kunderna att göra sin verksamhet effektivare och mer produktiv på just det sätt kunderna vill eller behöver. BLB har utvecklat digitala verktyg för allt från bidragsansökningar och e-kvittohantering till arbetstidsuppföljning mm